Tuesday, July 1, 2008

Penyelia Kebajikan


Bidang tugas.


1- Kwamp

Pembantu Tadbir


Bidang tugas.
1- Mencetak, mengemasikini, menyediakan pesanan secara on-line dan menguruskan pembayaran untuk Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

2- Mengemasikini, mencetak senarai nama penerima dan menyediakan pembayaran untuk penerima biasiswa BKP dan BKPU.

3- Menyediakan pengagaihan peruntukkan, Borang KEW 304 dan 304A untuk pengagihan peruntukn RMT Negeri Perlis.

4- Menyediakan pengagihan dan baucer-baucer untuk Pengurusan Peruntukan One Off Negeri Perlis.

5- Menyediakan pesanan kerajaan untuk Unit Hal-Ehwal Murid dan Unit Pendidkan Pencegahan Dadah.

6- Menyediakan pengagihan dan bayaran untuk Skim Baucer Tuisyen.

7- Menaip surat-surat rasmi dan laporan perbelanjaan.

8- Hal-hal lain yang diarah oleh Pengarah, Ketua Sektor dan Penyelia-Penyelia

Pembantu Tadbir Rendah


Bidang tugas.
1- Menaip semua jenis surat-menyurat
2- Menaip teks ucapan , laporan, sijil-sijil, buku program dan kad jemputan
3- Menaip minit mesyuarat
4- Menaip baucer dan tuntutan perjalanan
5- Membantu merekod surat masuk ke dalam buku pendaftaran surat masuk
6- Menjadi urusetia kursus dan perkhemahan yang dianjurkan oleh Unit Hal-Ehwal Murid.
7- Menghantar dan mengambil surat-surat untuk ditandatangani oleh Pengarah dan Ketua
Sektor
8- Memasukkan surat-surat ke dalam pigeon hole sekolah-sekolah dan untuk dipos ke luar
9- Menguruskan penghantaran dan penerimaan fax Unit Hal-Ehwal Murid.
10- Menjadi Urusetia untuk kursus-kursus yang dianjurkan oleh Unit Hal-Ehwal Murid.
11- Membantu menguruskan fail-fail Unit Hal-Ehwal Murid.
12- Membuat salinan fotostat mengikut arahan pegawai-pegawai
13- Menerima pesanan panggilan telefon
14- Memastikan ejaan yang betul.
15- Menjaga kebersihan dan kesempurnaan mesin taip dan komputer
16- Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan
Kemanusiaan, Ketua Unit, penyelia-penyelia Unit Hal-Ehwal Murid.

Penyelia Asrama


Bidang tugas.1- Merancang semua program asrama menengah dan rendah.

Penyelia Displin


Bidang tugas :
1- Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan.
2- Pengurusan SSDM.
3- Menolong mengurus dan memantau
pengurusan displin menengah dan rendah.
4- Rayuan murid belajar semula.
5- Program Anti Buli.
6- Arahan semasa dari Ketua Unit, Ketua Sektor dan
Ketua Unit.
7- Pengurusan RIMUP.
8- Pengurusan Kelab Pencegahan Jenayah.
9-Pasukan Anti Ponteng dan "Flying Squad"
10- Mesyuarat dengan pihak Polis Di Raja Malaysia.
11- Program 3K ( Keselamatan )

Saturday, July 1, 2006

Pembantu Am

1- Mengambil surat surat masuk dari peti dan dimasukkan ke dalam bilik Ketua Sektor untuk diminitkan.

2- Merekod surat surat yang telah diminitkan untuk diedarkan kepada pegawai pegawai yang berkenaan.

3- Membuat salinan fotostat

4- Mengurus surat surat utuk dipos

5- Menjalankan tugas tugas luar seperti yang diarahkan

6- Memastikan suis lampu mesin fotostat dan alat hawa dingin ditutup sebelum pulang.